2017 Stovyklos Lairaštelis - Camp Newspaper 
 

 

Šiais metais turejom virš 180 stovyklautojų ne vien iš viso Atlanto Rajono, bet ir is Kansas ir Michigan valstijų. 

Skautai ir skautės pajuto naujų patyrimų, kaip lankais  ir sautuvais šaudyme, lauko virtuve, buriavime.

Susipažino su naujais draugais ir padidino senas draugystes įgaudami specialybes, dainuodami naujom dainom, dalyvaudami pasirodymuose prie laužo.

Savaitės bėgyje oras buvo sausas ir karštas  - perkūnija prasprogo kartą, bet ežero vesusis vanduo įteike ramų, patogų jausmą.

 

------------------------------------

This year we had more than 180 campers from all over the Atlantic Region (including folks from Kansas and Michigan)

The boy and girl scouts experienced the outdoors and learned new skills like:
Archery
Outdoor Cooking
Sailing
Shooting

 

As they earned merit badges, learned new songs and enjoyed campfires, they also made new friends and got to strengthen existing relationships.

Most of the week was hot and dry – we had one thunderstorm roll-through – but time at the lake ensured we all stayed cool.


 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 
 
 
 
 
 
Rugpjūčio 13 - 20, 2017
August 13 - 20, 2017
-
Treasure Valley
394 Pleasantdale Rd
Paxton, MA 01513